Kære kontaktforældre

I sidder her med en mappe med diverse materialer fra SSP samarbejdet i Norddjurs kommune. Materialerne tager udgangspunkt i kommunens SSP læseplan, der skal være med til at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge og fremme deres trivsel.

SSP læseplanen fortæller lidt om de mest relevante forebyggende emner på hver årgang fra 0. kl. til 9. kl. Som supplement til læseplanen indeholder mappen følgende materialer:

  • Powerpoint til 0. klasse forældremøde
  • Aftaleark fra 0. – 9. kl.
  • Flyer om ”Forældrefiduser” til et godt forældresamarbejde
  • Flyer om ”De voksnes ansvar” i forhold til mobning
  • Folder om ”Sociale medier”
  • Folder om ”Social pejling” (5. klasse)
  • Folder om ”alkohol og fester” (7. klasse)
  • Folder om ”Børn og unge i det offentlige rum”
  • Flyer om ”X-IT – forebyggelse af rygestart” (7.-9. klasse)

Formålet er at give Jer forældre inspiration til, sammen med skolen, at få diskuteret og vendt de mest relevante emner på de enkelte alderstrin, så I sammen kan fremme trivsel blandt jeres børn.

Et rigtig godt forældresamarbejde og et godt samarbejde med skolen er et ”must” for at Jeres børn kan trives. Det er i dette samarbejde SSP byder ind med oplæg, undervisning, inspiration og gode råd m.m. Samtidig ønsker SSP samarbejdet, at alle forældremøder bliver noget man som forælder ikke vil gå glip af. Vi håber, at de oplæg vi kommer med i løbet af skoletiden kan være med til at understøtte dette.

Der vil altid være mulighed for at søge inspiration, vejledning og rådgivning m.m. hos ungdomskonsulenterne i Norddjurs kommune. Se mere på www.ungnorddjurs.dk/ssp

Med håbet om et rigtig godt forældresamarbejde i netop jeres børns klasse, og på vegne af SSP samarbejdet i Norddjurs kommune.

God arbejdslyst!

Mvh.
SSP konsulent og Koordinator
Keld Kristensen
Tlf. 20252838
Mail: kk@slet-dette.ungnorddjurs.dk