Projekt ”Det vildeste Fristed”

Projekt ”Det vildeste Fristed” vil grundlæggende bidrage til og understøtte børnenes naturforståelse i en uformel fritidsarena.  Vi etablerer i samarbejde med børnene et nyt vildt område til gavn for alle.

Læs mere op projektet her

UngNorddjurs har mange forskellige samarbejdspartnere på børne- og ungeområdet. I de senere år har vi haft et særligt samarbejde med Ungeindsatsen og Jobcentret med henblik på at hjælpe ledige unge med og uden en grunduddannelse videre i job eller uddannelse.

Startskuddet i Allingåbro og Springbrættet i Grenaa er specielt målrettet unge med personlige og sociale udfordringer, der fastholder dem i ledighed og ensomhed. Medarbejdere fra UU og UngNorddjurs samarbejder om at hjælpe disse unge til større robusthed og selvværd i et fællesskab med andre ligesindede, hvilket er en forudsætning for at kunne komme i gang med uddannelse eller job.

RUN i Grenaa er ligeledes for ledige unge, der er ude af arbejdsmarkedet eller uddannelse. De unge i RUN præsenteres for et forløb, hvor medarbejdere fra UngNorddjurs sammen med de unge træner de unges personlige, sociale, faglige, fritidsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer med henblik på at bringe dem direkte i job eller uddannelse ofte via erhvervspraktikker.

De unge visiteres til tilbuddene gennem UU/Jobcentret.


Djurslands Eventmanager


Skatepark - HAL 22

    

GFU - Grunduddannelse for tosprogede unge