Ungdomskonsulentfunktionen er forankret i UngNorddjurs.

Ungdomskonsulenterne har en vision om at skabe de bedst mulige udviklingsmuligheder for alle børn og unge i Norddjurs Kommune. Konsulenternes væsentligste funktion er at skabe trygge rammer for børn og unge.

Ungdomskonsulenterne arbejder ud fra en helhedsorienteret, anerkendende trivselstilgang med fokus på den unges ressourcer.

Ungdomskonsulenterne har fokus på at skabe et trygt, engageret udviklingsmiljø for børn og unge.

Ungdomskonsulenterne varetager en bred vifte af funktioner i Norddjurs Kommune, herunder den sociale døgnvagt og SSP tovholder-funktionen i lokalrådet, opsøgende arbejde og fokus på en forebyggende indsats.

 Område Øst
Område Øst

Område midt
Område Midt

Område Vest
Område Vest