UngNorddjurs arbejder for at alle unge i kommunen har mulighed for et liv med muligheder og drømme.

UngNorddjurs sikre de unge i Norddjurs Kommune et alsidigt ungdomsskole- og fritidstilbud, der skal være med til at udvikle og modne de unge personligt, socialt og fagligt.

UngNorddjurs er aktør og medspiller på mange felter inden for børne- og ungeområdet, hvor vores rummelighed gør, at Norddjurs Kommune kan bruge os som et fleksibelt redskab, der kan træde til når der skal laves løsninger og tilbud for børn og unge. Det uanset om det er for normalt fungerende unge eller for udsatte unge, der har det svært.

For UngNorddjurs er det afgørende, at vi aktivt medvirker til at danne og uddanne unge til kompetente og aktive medborgere i et demokratisk samfund. Vi ønsker at være en central og dynamisk aktør på børne- og ungeområdet i Norddjurs Kommune båret af det engagement, den professionalisme og den stolthed, som præger UngNorddjurs’ arbejde.

UngNorddjurs’ virksomhedsplan tager afsæt i ønsket om at medvirke til at understøtte Norddjurs kommunes gældende og kommende politikker og værdier samt bidrage til kommunens tanker om helhed i Norddjurs kommune.