Projekt ”Det vildeste Fristed” vil grundlæggende bidrage til og understøtte børnenes naturforståelse i en uformel fritidsarena.  Vi etablerer i samarbejde med børnene et nyt vildt område til gavn for alle.

Læs mere op projektet her

Morgenmodul -

Der mulighed for at tilmelde sig morgenmodul i Juniorklubberne

UngNorddjurs administrerer 3 Juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune:  

  • Juniorklubben Grenaa
  • Juniorklubben Enggården
  • Juniorklubben Fristedet

Pris:

  • Kr. 672,- pr. måned i 11 mdr.   

Åbningsdage/-tider:

  • Mandag - fredag fra kl. 13.30 - kl. 16.30.

Ferielukket:

  • Påske fra d.3. april til d. 5. april (begge dag inklusiv)
  • Kr. Himmelfartsdag og dagen efter
  • Grundlovsdag
  • Sommerferie fra d. 3. juli til d. 4. august (begge dag inklusiv)
  • Lukket mellem jul & nytår

Skoleferier:
Der vil der være et udvidet åbningstilbud på skolefridage fra Kl. 9.00.-16.00. i det omfang der er tilmeldte børn - dog ikke mellem jul og nytår.

Aktiviteterne i skoleferier vil ikke nødvendigvis foregå i klubbens lokaler, da ferieaktiviteter tager form af koloni, udflugter og fælles aktiviteter for alle klubber mv. Der vil i den forbindelse være særskilt tilmelding. 

Der vil som udgangspunkt være en koloni om året af ca. 5 dages varighed.

Ind- og udmeldelse:
Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.

Udmeldelse sker skriftligt med mindst en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

Målgruppe: 
Juniorklubtilbuddet kan benyttes af alle børn i Norddjurs Kommune fra de er 10 år og/eller går i 4. kl. 

Hver måned vil der bliver lagt et nyhedsbrev for hver klub, med informationer om aktiviteter, ture, overnatninger osv. på hjemmesiden

Forældresamarbejde:
Der vil blive afholdt forældremøder i klubberne, hvor forældre har mulighed for at se klublokaler og - omgivelser samt tale med medarbejderne. Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, og vi har derfor en forventning om at møde forældre i forbindelse med tilmelding af børn i juniorklubberne. 

Vi tilbyder os gerne som deltagere ved netværksmøder på skoler o.lign., såfremt forældre har et ønske om et helhedssyn på deres barn. Vi har et tæt samarbejde med ungdomskonsulenter og familierådgivning.