Sommersjov 2023

Juniorklubberne i UngNorddjurs inviterer til:
SommerSjov

For alle børn i 4. - 7. klasse i Norddjurs Kommune

Dato: tirsdag d. 8. august fra kl. 11:00 til 15:30.

Sted: Juniorklub Enggården • Lergravsvej 1 • 8500 Grenaa

Tilmelding er nødvendig

 

Tilmeld dig her

 

Projekt ”Det vildeste Fristed” vil grundlæggende bidrage til og understøtte børnenes naturforståelse i en uformel fritidsarena.  Vi etablerer i samarbejde med børnene et nyt vildt område til gavn for alle.

Læs mere op projektet her

Morgenmodul -

Der mulighed for at tilmelde sig morgenmodul i Juniorklubberne

UngNorddjurs administrerer 3 Juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune:  

  • Juniorklubben Grenaa
  • Juniorklubben Enggården
  • Juniorklubben Fristedet

Pris:

  • Kr. 672,- pr. måned i 11 mdr.   

Åbningsdage/-tider:

  • Mandag - fredag fra kl. 13.30 - kl. 16.30.

Ferielukket:

  • Påske fra d.3. april til d. 5. april (begge dag inklusiv)
  • Kr. Himmelfartsdag og dagen efter
  • Grundlovsdag
  • Sommerferie fra d. 3. juli til d. 4. august (begge dag inklusiv)
  • Lukket mellem jul & nytår

Skoleferier:
Der vil der være et udvidet åbningstilbud på skolefridage fra Kl. 9.00.-16.00. i det omfang der er tilmeldte børn - dog ikke mellem jul.

Aktiviteterne i skoleferier vil ikke nødvendigvis foregå i klubbens lokaler, da ferieaktiviteter tager form af koloni, udflugter og fælles aktiviteter for alle klubber mv. Der vil i den forbindelse være særskilt tilmelding. 

Der vil som udgangspunkt være en koloni om året af ca. 5 dages varighed.

Ind- og udmeldelse:
Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.

Udmeldelse sker skriftligt med mindst en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

Målgruppe: 
Juniorklubtilbuddet kan benyttes af alle børn i Norddjurs Kommune fra de er 10 år og/eller går i 4. kl. 

Hver måned vil der bliver lagt et nyhedsbrev for hver klub, med informationer om aktiviteter, ture, overnatninger osv. på hjemmesiden

Forældresamarbejde:
Der vil blive afholdt forældremøder i klubberne, hvor forældre har mulighed for at se klublokaler og - omgivelser samt tale med medarbejderne. Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, og vi har derfor en forventning om at møde forældre i forbindelse med tilmelding af børn i juniorklubberne. 

Vi tilbyder os gerne som deltagere ved netværksmøder på skoler o.lign., såfremt forældre har et ønske om et helhedssyn på deres barn. Vi har et tæt samarbejde med ungdomskonsulenter og familierådgivning.

Følg os på Facebook