Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.
Udmeldelse sker skriftligt med mindst en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.
OBS. I skal først melde jeres barn ud af SFO før I kan indmelde jer i Juniorklubben.

Tilmelding til morgenmodul forudsætter, at barnet også er tilmeldt en af Juniorklubberne.