Fristedet er en juniorklub, der ligger på Nyvangsvej 40 i Auning, tæt ved skole, SFO og svømme-/idrætshal. 

Profil:
Fristedet er et fritidstilbud for børn på 4., 5. og 6. klasse. Dog kan børnene starte pr. 1/4 fra 3.klasse
I Fristedet har børnene en stor grad af indflydelse på, hvad der sker af aktiviteter i og uden for klubben, og hvor klubbens voksne er med til at sikre lige netop DIT barns trivsel.

I Fristedet lægger vi vægt på demokrati, anerkendelse, relationer, inklusion og medbestemmelse. Formålet med disse fokus områder er at skabe ligeværdighed børn og voksne imellem og derigennem respekt for andre og grobund for almen socialisering og samvær.

Samtidig lægger vi også stor vægt på, at juniorklubben ”Fristedet” netop er børnenes fristed, hvor de kan komme og slappe af og hygge med deres kammerater.

Vi opfordrer børnene til at have et stabilt fremmøde i klubben for at styrke det sociale sammenhold.

I er altid velkomme til at besøge os og få en snak med personalet, opleve atmosfæren og dagligdagen samt se vores lokaler.

Fællesskabet:
Ture, overnatninger og kolonier er også en fast bestanddel af klubbens aktiviteter. Det er med til at skabe et godt fællesskab, gode og nye venskaber på kryds og tværs samt træning af sociale færdigheder. Der kan til tider være en vis deltagerbetaling forbundet hermed, men vi forsøger at gøre det muligt for alle at deltage.

Ferieaktiviteter:
Der arrangeres fælles aktiviteter for alle klubber i tidsrummet kl.9.00. - 16.00.

Der vil i den forbindelse være særskilt tilmelding. Aktiviteterne vil ikke nødvendigvis foregå i klubbens lokaler, men information vil følge med tilmeldingen.

fristedet@slet-dette.ungnorddjurs.dk - - "mail Fristedet"

Fristedet
Tlf: 
26 70 03 23 
Nyvangsvej 40
8963 Auning

Mandag - fredag
Kl. 13.30 - 16.30


Følg os på Facebook