Corona sætter sit præg på samfundet i disse dage og uger. Særligt for unge kan det være en udfordring at vænne sig til, at fysisk kontakt med vennerne i en periode er svært. 

UngNorddjurs vil derfor også være mere til stede virtuelt i denne tid i form af en online juniorklub for de 10-14-årige. 

Det fastholder relationer og dialoger, at de unge kan logge på og ”møde” de medarbejdere og venner, som de kender fra Juniorklubben.

Det er vigtig for os at understrege, at det er en lukket platform, hvor det kun er børn, der er tilmeldt Juniorklubben, der kan deltage.

Det betyder, at hvert enkelte barn får deres eget login, så det er muligt at deltage i Juniorklubbens fælles platform. Der vil være mulighed for at deltage i aktiviteter, møde medarbejdere og venner fra Juniorklubben.

Tilmelding til Online Juniorklub

OPDATERING

Regeringen forlænger seneste tiltag mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020.

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag, ligesom danskerne på det kraftigste opfodres til at holde sig hjemme i påsken.

UngNorddjurs holder derfor lukket fra torsdag d. 13. marts 2020 og foreløbig frem til mandag d. 13 april 2020.

Hvilket er gældende for alle vores tilbud

Nyhed - morgenmodul -

Nu er der mulighed for at tilmelde sig morgenmodul i Juniorklubberne

  • Pris kr. 318,- pr. mdr.

Tilmelding


UngNorddjurs administrerer 3 Juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune:  

  • Juniorklubben Grenaa
  • Juniorklubben Enggården
  • Juniorklubben Fristedet

Pris:

  • Kr. 510,- pr. måned i 11 mdr.   

Åbningsdage/-tider:

  • Mandag - fredag fra kl. 14.00 - kl. 17.00.

Ferielukket:

  • Uge 29-30-31
  • Kr. Himmelfartsdag og dagen efter
  • Grundlovsdag

Skoleferier:
Der vil der være et udvidet åbningstilbud på skolefridage fra Kl. 9.00.-16.00. i det omfang der er tilmeldte børn - dog ikke mellem jul og nytår samt uge 29, 30 og 31

Aktiviteterne i skoleferier vil ikke nødvendigvis foregå i klubbens lokaler, da ferieaktiviteter tager form af koloni, udflugter og fælles aktiviteter for alle klubber mv. Der vil i den forbindelse være særskilt tilmelding. 

Der vil som udgangspunkt være en koloni om året af ca. 5 dages varighed.

Ind- og udmeldelse:
Administration foregår gennem UngNorddjurs, herunder ind- og udmeldelse samt betaling, der sker til den første i måneden.

Udmeldelse sker skriftligt til UngNorddjurs med mindst en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

Målgruppe: 
Juniorklubtilbuddet kan benyttes af alle børn i Norddjurs Kommune fra de er 10 år og/eller går i 4. kl. 

Hver måned vil der bliver lagt et nyhedsbrev for hver klub, med informationer om aktiviteter, ture, overnatninger osv. på hjemmesiden

Forældresamarbejde:
Der vil blive afholdt forældremøder i klubberne, hvor forældre har mulighed for at se klublokaler og - omgivelser samt tale med medarbejderne. Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, og vi har derfor en forventning om at møde forældre i forbindelse med tilmelding af børn i juniorklubberne. 

Vi tilbyder os gerne som deltagere ved netværksmøder på skoler o.lign., såfremt forældre har et ønske om et helhedssyn på deres barn. Vi har et tæt samarbejde med ungdomskonsulenter og familierådgivning.

Følg Juniorklubberne på Facebook
Følg os på Facebook