8959 2550 // ung@ungnorddjurs.dk

Om os

UngNorddjurs arbejder for at alle unge i kommunen har mulighed for et liv med muligheder og drømme.

UngNorddjurs har igennem de sidste par år skærpet profilen, hvor fokus har været på såvel hvad vi skal og vil løfte og hvad vi ikke vil løfte fremover. Dette har givet anledning til et større visionsarbejde, hvor koblingen mellem den skærpede profil og vores fremtidige vision er opfyldt.

Dette har igen givet anledning til en større revidering af vores strategiplan, hvor profilelementer dannelse, uddannelse og demokrati er de nye strategiområder, der arbejdes ud fra.

Nu er vi klar med den nye udagave af strategiplanen, hvor pointen stadig er, at den ikke er årstals-afgrænset og præget af en lineær tænkning, men derimod tænkt som et redskab med en cirkulær proces mellem et strategisk og operationelt niveau omkring overordnede profilmål, hvor disse lyser op og viser vejen.

Under udarbejdelsen har det været et klart mål - som minimum - at leve op til Norddjurs Kommunes gældende og kommende politikker og værdier samt bidrage til kommunens tanker om helheden i Norddjurs Kommune.

UngNorddjurs er en aktør og medspiller på mange felter indenfor børne- og ungeområdet, hvor vores rummelighed gør, at Norddjurs Kommune kan bruge os som et fleksibelt redskab, der kan træde til, når der skal laves løsninger og tilbud for børn og unge. Det uanset om det er for normalt fungerende unge eller for udsatte unge, der har det svært.

I UngNorddjurs håber vi, at vi med den nye strategiplan som værktøj er parate til de forandringsvinde, fremtiden nu engang måtte bringe.