8959 2550 // ung@ungnorddjurs.dk

Heltidsundervisning

Socialpædagogisk skoletilbud

Heltidsundervisningens lovgrundlag
Heltidsundervisningen UngNorddjurs er et socialpædagogisk skoletilbud, som Norddjurs Kommune kan tilbyde de unge, der på 7.,8., 9., og eventuelt 10. klassetrin har behov for et undervisningstilbud, der har en anden struktur, end den der tilbydes i folkeskolerne. 

Heltidsundervisningen er etableret i henhold til lov om ungdomsskoler. Se bekendtgørelsen nedenfor. 

Heltidsundervisningen UngNorddjurs er i undervisnings- og pædagogiske sammenhænge en forebyggende instans der sikrer at bremse den negative løbebane de unge befinder sig på. Målgruppen er herfor unge med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige problemstillinger, som betyder, at de ikke kan trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningsformen i folkeskolen eller i andre skoleformer.

Heltidsundervisningen UngNorddjurs er et tilbud til unge, hvis faglige og/eller personlige udvikling gør, de har behov for alternativ pædagogisk tilrettelagte undervisnings-, udviklings- og praktikforløb.
Heltidsundervisningen UngNorddjurs varetager en bred vifte af opgaver inden for både skole- og det sociale område for unge i alderen 13-18 år. Vi arbejder mod at bryde den negative spiral og hjælpe de unge til kvalificeret at kunne vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Heri ligger en stor forebyggelsesindsats, der lægger vægt på det faglige, personlige og sociale.

Målet er at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for vores unge samt styrke deres familiemæssige forhold. Vi ønsker at de opnår et godt liv med omsorg og tryghed på lige fod med deres jævnaldrende. Vores tilgang er helhedsorienteret, ressourceorienteret og anerkendende.

Dette betyder at:

  • den enkelte lærer arbejder ud fra kognitive metoder, med stor vægt på sokratisk dialog
  • vi tilrettelægger skoledagen, så der er tid til arbejde med overkommelige opgaver, tid til hygge, omsorg og nærvær
  • vi tager udgangspunkt i relationen, omsorg, inddragelse, samhandling og konsekvente reaktioner
  • vi har faste rammer, med en synlig struktur i hverdagen. Få faste og gennemgående voksne