8959 2550 // ung@ungnorddjurs.dk

SSP

SSP - Skole, Socialforvaltning, Politi-samarbejde

  • SSP samarbejdet i Norddjurs kommune er forankret i UngNorddjurs.
  • SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.
  • SSP samarbejdet er et lokalt foretagende i de enkelte kommuner i Danmark.

 

SSP SAMARBEJDE

SSP samarbejdet arbejder ud fra forebyggelsestrekanten her.

SSP samarbejdet arbejder desuden ud fra §115 i retsplejeloven samt ud fra ”Ny og fælles ramme for SSP samarbejdet”.

SSP konsulent og koordinatoren koordinerer og deltager i SSP indsatsen på alle 3 niveauer i forebyggelsestrekanten.

Ungdomskonsulenterne deltager i og koordinerer SSP indsatsen på alle 3 niveauer i forebyggelsestrekanten.

Se mere om ungdomskonsulenterne her:

Kontakt

SSP konsulent og koordinator

Keld Kristensen
Mail: kk@ungnorddjurs.dk
Mobil: +45 20 25 25 38