Projekt ”Det vildeste Fristed” vil grundlæggende bidrage til og understøtte børnenes naturforståelse i en uformel fritidsarena.  Vi etablerer i samarbejde med børnene et nyt vildt område til gavn for alle. Vi vil sikre at vores børn har en hverdag hvor de er omgivet af vild natur, og hvor de kan opleve dem selv i samspil med naturen. Projektet skal understøtte børnenes forståelse af naturen og de dynamiske processer der er mellem menneske og natur. Vi er i gang med at udarbejde vilde klubhaver hvor vi skal have jord under neglene. Vi arbejder med jordbearbejdning, såning af frø, plantning af planter og herefter lade haverne stå, så man kan gå på opdagelse, i de mange oplevelser som venter.  Vi vil indsamle og studere insekter, planter og blomster. Vi vil følge arealerne i takt med, at de bliver mere og mere vilde. Løbende kører projektet tværfagligt med klubbens andre tilbud, som f.eks. krea-aktiviteter hvor børnene bliver præsenteret for nye vinkeler at anskue naturen på.  Projektet skal ligeledes gøres til en del af lokalsamfundet i Auning, hvor skolen og indbyggerne kan komme og få nytte af haverne.  ”Det vildest Fristed” er støttet af Friluftsrådet og vi forventer at med den økonomiske håndsrækning, at vi nu kan gøre os erfaringen som vi fremadrette vil kunne bruge og etablere i organisationen Ungnorddjurs. 

Mål for projektet:

  • Etablering af mere vild natur med hjemmehørende planter i børnenes nærmiljø
  • Opnår viden og praksis erfaring med såning af frø
  •  Opnår viden og praksis erfaring med udplantning af hjemmehørende planter
  • Opnår viden om de insekter som klubhaverne tiltrækker
  • Opnå viden om de planter som findes i klubhaverne
  • Opnå praksis erfaring med undersøgelse og observationer af insekter, planter og fugle.
  •    Praksis erfaring med håndværk som bygning af fuglekasser og insekthoteller.
  •      Gennem praksis erfaring opnå indsigten i ”bare at være til” og nyde det man har skabt til gavn for alle.
  •   Kan italesætte eller formidle simple processer om vild natur, planter, fugle og insekter.
  •  Samarbejde med den lokale skole omkring temaundervisning i naturen – med praksis tiltag i Fristedet.