+45 23 28 25 50 // ung@ungnorddjurs.dk

Skilsmissegrupper

< tilbage

UngNorddjurs startede børnegrupper op for skilsmissebørn fra 1. oktober 2019.

Med velvillig støtte fra Trygfonden og Svanerne/Lions Club Norddjurs er det nu muligt for UngNorddjurs i det kommende år at give et åbent tilbud til over 60 børn og unge fra Norddjurs kommune i alderen 8 – 17 år.

Tilbuddet varetages af specialuddannet personale, og er opstået på baggrund af et behov hos skilsmissebørn for et frirum, hvor man kan mødes og tale med ligesindede og jævnaldrende, da grupperne så vidt muligt er aldersopdelt.

Samtalegrupper:
Alle børn og unge, der føler sig klemt i forældrenes skilsmisse, kan fra 1. oktober i år blive tilmeldt en børne-/ungegruppe ved forældrekontakt til UngNorddjurs. Der indkaldes til opstartsmøde for forældre og børn, når en gruppe på 8 børn er samlet.

Gruppen mødes hver 14. dag, 9 gange i alt, til snakke om det, der er svært og tabubelagt.
Derudover står den på, fælles oplevelser, ture, hygge, mad og spil.

Børn har brug for at føle, at de ikke er alene, hvis de tumler med svære tanker og følelser. Når forældre går fra hinanden, kan det skabe utryghed og ensomhed.
Erfaringer har vist, at børn har glæde af at dele tanker og følelser med jævnaldrende i en lignende situation. Gruppesamtalerne giver børn et frirum til at få luft for tanker og bekymringer. Gruppen kan også give børnene en forståelse for, at deres følelser og tanker omkring forældrenes skilsmisse er helt normale.

Tilmelding og yderlig information kan fås ved at kontakte:

Børnegruppeleder
Elena Cappello
Mail: ec@ungnorddjurs.dk
Tlf.: 60 76 99 97 

Børnegruppeleder

Jens Boe Christensen

 

Download folder