GFU (Grunduddannelse for sent ankomne flygtninge) arbejder sig ind i de demokratisk handlekompetencer gennem indsigt i de lokalpolitiske forhold i Norddjurs Kommune ved første temauge ud af fire.

Fokus var på, hvordan vi som borger kan have politisk indflydelse, gennem indsigt, og forståelse for hvordan man kommunaltpolitisk og generelt arbejder i en kommune. De unge studerende i GFU var både engageret og videbegærlige.

Baggrunden for at vi arbejder med demokratiet er, at vi i GFU mener, at alle som er kommet hertil som flygtninge, skal have mulighed for at tage del i det danske samfund.

Se temauge forløb her

Derfor slår vi et slag for, at demokrati og integration går hånd i hånd. GFU giver unge en mulighed for at være med i et fællesskab, der ruster dem til at deltage i lokalsamfundet og det større fællesskab i Danmark. At være del af lokalsamfundet skal gerne give venskaber, netværk, selvtillid og en forståelse for, at det samfund, kan være svært at navigere i. Vi oplever, hvordan det er de små sejre, ny viden, fællesskaber og de forskellige udfordringer, man møder i en tryg ramme, er med til at styrke den enkelte både fagligt, personligt og socialt. Dette er vigtigt for både den enkelte, det lokale og hele vores samfund. Alle unge har brug for at have noget at beskæftige sig med, føle sig anerkendt, få venner og se en mulig fremtid for sig selv. Et stort ansvar, som GFU hjælper med at løfte og arbejder aktivt med i netop disse særligt tilrettelagte temauger, hvor bl.a. et besøg på rådhuset med tilhørende dialog i byrådssalen var med til at kvalificere de unges forståelse.