Vi har som mål, at alle studerende, inden de forlader GFU, har været til prøver i dansk og muligvis også andre fag. Der står dansk på næsten halvdelen af ugeskemaet, men vi vil også måles på, at kunne indfri høje faglige ambitioner på fag som matematik og engelsk. Vores fokus er at give vores studerende den højest mulige prøve i alle de fag, der undervises i. Vores fornemste mål er at sende vores studerende videre i det danske uddannelsessystem eller se dem finde en god arbejdsplads.


Vi ønsker at styrke de studerenes sociale og personlige kompetencer. En forudsætning er et højt kulturelt og menneskeligt selvværd hos alle studerende, som vi søger at understøtte med et åbent og fordomsfrit læringsmiljø.

Man kan på vores skole møde en mangfoldighed af kulturer. Samtidig er vi opmærksomme på, at vores studerende skal lære at integrere sig i et – for dem – nyt ungdomsmiljø.

Det er vores mål, at de studerende lærer at forstå nuancerne i dansk mentalitet – blandt andet gennem større viden om fænomener som:

  • Kropskultur 
  • Madkultur 
  • Religion 
  • Arbejds kultur 
  • Humor/ironi