Udmeldelse sker ved udfyldelse af nedenstående formular. Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

Udmeldelse morgenmodul
Udmeldelse Juniorklub