Udmeldelse sker ved udfyldelse af nedenstående formular. Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

OBS.
Udmeldelse af Juniorklub medfører automatisk udmeldelse af morgen modul, hvis dette er tilmeldt.

Udmeldelse morgenmodul
Udmeldelse Juniorklub