Enggården Fritidsklub ligger på Lergravsvej 1 i Grenaa.

Profil:
I og med at Enggården ligger på et eng-areal er det naturligt, at udeliv og friluftaktiviteter fylder meget i vores dagligdag. Naturen, skoven, engen osv. er et særligt kendetegn ved klubben, og vi opholder os meget udenfor og laver aktiviteter knyttet til udearealerne, hvad enten det er træklatring, tovbaner, bålhygge, liverollespil, mtb-cykelture, skating, fisketure, skiløb, ridning o.lign. Vi kan selvfølgelig også være inden døre og lave papirsrollespil, bræt- og kortspil, bordtennis, junior-avis, male/tegne/sy osv.

Fællesskabet:
Ture, overnatninger og kolonier er også en fast bestanddel af klubbens aktiviteter. Det er med til at skabe et godt fællesskab, gode og nye venskaber på kryds og tværs samt træning af sociale færdigheder. Der kan til tider være en vis deltagerbetaling forbundet hermed, men vi forsøger at gøre det muligt for alle at deltage.

Ferieaktiviteter:
Der arrangeres fælles aktiviteter for alle klubber i tidsrummet kl.9.00. - 16.00.
Der vil i den forbindelse være særskilt tilmelding. Aktiviteterne vil ikke nødvendigvis foregå i klubbens lokaler, men information vil følge med tilmeldingen.


enggaarden@slet-dette.ungnorddjurs.dk - - "Mail Enggården"

Juniorklub Enggården
Tlf: 21 13 63 62
Lergravsvej 1
8500 Grenaa

Mandag - fredag
Kl. 13.30 - 16.30

Følg os på Facebook