Juniorklubberne i UngNorddjurs er desværre nødsaget til at oprette venteliste, da vi har begrænsninger på hvor mange børn vi har plads og kapacitet til.

Efterhånden som der opstår ledige pladser vil vi tilbyde disse til børn på ventelisten,

Morgenmodul -

Nu er der mulighed for at tilmelde sig morgenmodul i Juniorklubberne

  • Pris kr. 323,- pr. mdr.

Tilmelding


UngNorddjurs administrerer 3 Juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune:  

  • Juniorklubben Grenaa
  • Juniorklubben Enggården
  • Juniorklubben Fristedet

Pris:

  • Kr. 518,- pr. måned i 11 mdr.   

Åbningsdage/-tider:

  • Mandag - fredag fra kl. 13.30 - kl. 16.30.

Ferielukket:

  • Uge 27-28-29-30
  • Kr. Himmelfartsdag og dagen efter
  • Grundlovsdag

Skoleferier:
Der vil der være et udvidet åbningstilbud på skolefridage fra Kl. 9.00.-16.00. i det omfang der er tilmeldte børn - dog ikke mellem jul og nytår samt uge 28, 29, 30 og 31

Aktiviteterne i skoleferier vil ikke nødvendigvis foregå i klubbens lokaler, da ferieaktiviteter tager form af koloni, udflugter og fælles aktiviteter for alle klubber mv. Der vil i den forbindelse være særskilt tilmelding. 

Der vil som udgangspunkt være en koloni om året af ca. 5 dages varighed.

Ind- og udmeldelse:
Administration foregår gennem UngNorddjurs, herunder ind- og udmeldelse samt betaling, der sker til den første i måneden.

Udmeldelse sker skriftligt til UngNorddjurs med mindst en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

Målgruppe: 
Juniorklubtilbuddet kan benyttes af alle børn i Norddjurs Kommune fra de er 10 år og/eller går i 4. kl. 

Hver måned vil der bliver lagt et nyhedsbrev for hver klub, med informationer om aktiviteter, ture, overnatninger osv. på hjemmesiden

Forældresamarbejde:
Der vil blive afholdt forældremøder i klubberne, hvor forældre har mulighed for at se klublokaler og - omgivelser samt tale med medarbejderne. Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, og vi har derfor en forventning om at møde forældre i forbindelse med tilmelding af børn i juniorklubberne. 

Vi tilbyder os gerne som deltagere ved netværksmøder på skoler o.lign., såfremt forældre har et ønske om et helhedssyn på deres barn. Vi har et tæt samarbejde med ungdomskonsulenter og familierådgivning.

Følg Juniorklubberne på Facebook
Følg Juniorklubberne på Facebook
Følg os på Facebook