Samarbejdet mellem den unges forældre og de ansatte i Heltidsundervisningen UngNorddjurs er vigtigt i bestræbelserne på at forbedre den unges helhedssituation. 

Udgangspunktet for samarbejdet er at få etableret et fælles fundament, som blandt andet indeholder:

  • tillid
  • tolerance
  • gensidig respekt
  • forståelse
  • involvering og engagement

Det er for Heltidsundervisningen UngNorddjurs vigtigt, at alle parter sikre en tidlig og koordineret indsats, hvor det er nødvendigt. 

På baggrund heraf forventes det, at ansatte og forældre indgår i konstruktiv dialog og et konkret og forpligtende samarbejde, således der findes fælles ressourcer, der kan medvirke til konkrete positive forbedringer og fremskridt i den unges tilværelse.

Heltidsundervisningen UngNorddjurs' lærere kommer på hjemmebesøg to gange årlig, hvor den unge og familien er på hjemmebane.

I begge Heltidsundervisningsafdelinger afholdes 2 årlige skolehjemsamtaler, der hver især indbefatter et fællesmøde med forskellige temaer fx Ungdomsuddannelserne med besøg fra UU Djursland, SSP med besøg af ungdomskonsulent, informationsmøder om turer mm.