Heltidsundervisningen stræber efter at skabe innovative og udviklingsorienterede læringsmiljøer, der udfordrer de unges faglige, personlige og sociale kompetencer.

Heltidsundervisningen yder en forebyggende indsats, der sikrer at de unges negative spiral bremses i et gensidigt og forpligtende samarbejde med forældre og professionelle netværk med fokus på en systemisk anerkendende relationspædagogik.

Heltidsundervisningen sikrer at målgruppen opbygger kompetencer til at kunne begå sig i et demokratisk samfund og afklare de unge i forhold til uddannelsesvalg, samt sikrer indslusning i en ungdomsuddannelse. 

Hent kvalitetsstandarden her