Prøveplan

Her har du mulighed for at se informationer om de mundtlige og skriftlige prøverplaner.

FAG KARAKTERGENNEMSNIT 2016
Dansk læsning 4,5
Dansk retsstavning 5,0
Dansk skriftlig fremstilling 4,7
Dansk mundlig 7,0
Matematik færdighedsregning 3,5
Matematik Problemløsning 3,3
Matematik mundtlig 5,2
Engelsk Mundtlig 6,0
Engelsk Skriftlig 5,8
Madkundskab Mundtligt 10,0
Sløjd 12,0