Heltidsundervisningens lovgivning ligger op til, at eleverne i heltidsundervisningen kan komme ud i en anden form for praktik end folkeskolen lovmæssigt kan tilbyde. I Heltidsundervisning UngNorddjurs kalder vi dette for arbejdsprøvning.

Til fremtidige arbejdspladser
Heltidsundervisningen i Norddjurs Kommune er repræsenteret af HU Vest og HU Øst, der er en del af UngNorddjurs. Heltidsundervisningen er et skoletilbud for elever i 7.-10. klasse, der af den ene eller anden årsag ikke fungere i den almindelige folkeskole. I Heltidsundervisningen arbejder vi både bogligt og værkstedsmæssigt ud fra alternative undervisningsmetoder. De elever vi sender ud i udviklings- og praktikforløb er i nogen grad afklaret om hvad de uddannelsesmæssigt vil fremover, så disse forløb skal være med til at give eleverne et bedre ståsted i forhold til deres videre arbejdsliv. Eleverne er indforstået med at gøre en god figur. Mange af vores elever lærer gennem deres hænder, og er derfor meget opsat på at komme ud på en arbejdsplads.

 Det vi som skole kan tilbyde er, at lave en praktik der fungere som en arbejdsprøvning. Vi plejer at sende en elev ud i en til to uger på en arbejdsplads, hvorefter arbejdsstedet kan vurdere om der er arbejdskraft i den unge, og ligeledes har den unge en mulighed for at vurdere om arbejdspladsen er et sted eleven synes at kunne fungerer for ham eller hende.

 Herefter tænker vi, at hvis begge parter er interesseret i at indgå i et fremtidigt samarbejde, kan eleven fast arbejde 1,2 eller 3 hele dage om ugen. Dette vil fungere som en reel arbejdskraft der aflønnes efter aftale. Forsikringer går gennem UU Djursland som vi sørger for.

 Det er vigtigt, at arbejdsstedet og Heltidsundervisningsafdelingen indgår i et samarbejde omkring de vanskeligheder og mangler der måtte blive synlige for arbejdsstedet i forhold til eleven.

 For at alle parter opnår det optimale udbytte betyder det, at hvis arbejdsstedet oplever at eleven har problemer med fx at regne i forhold til nogle specielle arbejdsopgaver eller fx at læse og forstå instruktioner i forhold til de daglige funktioner er det muligt at bede skolen om at styrke disse områder i de dage de er i Heltidsundervisningen.

Jeg håber, at I vil tage stilling til min forespørgelse.

 På vegne af Heltidsundervisningen UngNorddjurs

 Klaus Knudsen

Heltidsundervisningsleder