OPDATERING

Regeringen forlænger seneste tiltag mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020.

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag, ligesom danskerne på det kraftigste opfodres til at holde sig hjemme i påsken.

UngNorddjurs holder derfor lukket fra torsdag d. 13. marts 2020 og foreløbig frem til mandag d. 13 april 2020.

Hvilket er gældende for alle vores tilbud

- Socialpædagogisk skoletilbud

 

I UngNorddjurs er heltidsundervisningen fordelt på to afdelinger en i øst og en i den vestlige del af Norddjurs kommunen

  • HU Øst
  • HU Vest

Heltidsundervisningens lovgrundlag
Heltidsundervisningen UngNorddjurs er et socialpædagogisk skoletilbud, som Norddjurs Kommune kan tilbyde de unge, der på 7.,8., 9., og eventuelt 10. klassetrin har behov for et undervisningstilbud, der har en anden struktur, end den der tilbydes i folkeskolerne. 

Heltidsundervisningen er etableret i henhold til lov om ungdomsskoler. Se bekendtgørelsen nedenfor. 

Heltidsundervisningen UngNorddjurs er i undervisnings- og pædagogiske sammenhænge en forebyggende instans der sikrer at bremse den negative løbebane de unge befinder sig på. Målgruppen er herfor unge med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige problemstillinger, som betyder, at de ikke kan trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningsformen i folkeskolen eller i andre skoleformer.

Heltidsundervisningen UngNorddjurs er et tilbud til unge, hvis faglige og/eller personlige udvikling gør, de har behov for alternativ pædagogisk tilrettelagte undervisnings-, udviklings- og praktikforløb.

Heltidsundervisningen UngNorddjurs varetager en bred vifte af opgaver inden for både skole- og det sociale område for unge i alderen 13-18 år. Vi arbejder mod at bryde den negative spiral og hjælpe de unge til kvalificeret at kunne vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Heri ligger en stor forebyggelsesindsats, der lægger vægt på det faglige, personlige og sociale.

Målet er at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for vores unge samt styrke deres familiemæssige forhold. Vi ønsker at de opnår et godt liv med omsorg og tryghed på lige fod med deres jævnaldrende. Vores tilgang er helhedsorienteret, ressourceorienteret og anerkendende.

Dette betyder at:

  • den enkelte lærer arbejder ud fra kognitive metoder, med stor vægt på sokratisk dialog
  • vi tilrettelægger skoledagen, så der er tid til arbejde med overkommelige opgaver, tid til hygge, omsorg og nærvær
  • vi tager udgangspunkt i relationen, omsorg, inddragelse, samhandling og konsekvente reaktioner
  • vi har faste rammer, med en synlig struktur i hverdagen. Få faste og gennemgående voksne

Åstruphegnet 23
8500 Grenaa
Mobil: 51 23 86 11
E-mail:  jl@slet-dette.ungnorddjurs.dk

Industriparken 15
8961 Allingåbro
Mobil Telefon: 51 33 73 80
E-mail: jl@slet-dette.ungnorddjurs.dk