Trygfonden
Trygfonden

Som en ny strategi i UngNorddjurs har vi igangsat et projekt inden for førstehjælp, hvor vi ønsker at give unge praktisk og teoretisk viden om førstehjælp på en måde, så den unge selv kan udøve og ydermere videreformidle kunnen og viden om førstehjælp til kammerater (ung-til-ung).

Projektet er startet op i januar 2019 og varer 3 måneder.

Projektet foregår under kyndig ledelse af vores uddannede førstehjælpsinstruktør, Jørn Lund Andersen.
Jørn vil komme i hele kommunen, således at så mange som muligt får kendskab til førstehjælp ung-til-ung.

 

 

Til projektet er indkøbt helt nyt, førsteklasses udstyr, hvilket har kunnet lade sig gøre, fordi Trygfonden støtter økonomisk op om projektet. 

Trygfonden har et ønske om at udbrede viden og kunnen indenfor akut førstehjælp til en bred del af befolkningen.