UngNorddjurs har siden august 2017 haft gang i et projekt, Djursland Event Manager, der har til formål at klæde unge på, til at organisere og arrangere små og større events/oplevelser for andre unge. I projektet har Daniel Skjødt, kaospilot, været primus motor og hjulpet flere events i gang, som f.eks. de unges eget pladestudie i Arresten samt et igangværende event om præstationskultur på gymnasiet. Projektet har desuden arme ind i Musikstarter, Liveshow, Track og Faxe Kondi Cup.

I et 2-årigt projekt skabes et koncept inden for eventmanagement. Konceptet er målrettet unge i alderen 13–25 år og vil give de unge viden og redskaber, som de kan gøre brug af i deres fremtid inden for eventmanagement. Gennem projektforløbet vil de unge opnå et kompetenceløft hjulpet på vej af fagligt og praktisk kompetente voksne, og de vil gøre brug af den nye viden og redskaber i relevante, konkrete og eventorienterede arrangementer.

Efter endt forløb vil de unge have en veludviklet forståelse for de mangesidede processer, der indgår i udvikling og planlægning af events inden for virksomhed, kultur og sport. De vil herunder selv indgå som kompetente trænere af og rollemodeller for yngre, ressourcesvage unge.

Projektet er støttet af LAG Djursland og vi forventer, at erfaringerne lever videre i ungdomsevents i Norddjurs kommunen. Der tegner sig allerede et spændende spor ind i Landsbyklynge fællesskabet på Djursland.