Alle studerende visiteres direkte ind i GFU fra Virksomhed, Beskæftigelse og Integration. Her er der løbende optag hele året. 

Der er undervisning i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Medborgerskab og kultur 
KL. / uge Mandag Tirsdag Onsdag
lige uger
Onsdag
ulige uger
Tosdag Fredag
8.00-8.45 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad
8.45-10.15 Dansk Dansk Matematik Ud af huset hele dagen frem til kl. 15.00 Dansk Matematik
10.15-10.30 Pause Pause Pause Pause Pause Pause
10.30-12.00 Dansk Engelsk Medborgerskab   Dansk Brætspil
Svømning
12.00-13.00 Frokost Frokost Frokost   Frokost Frokost
13.00-14.00 Engelsk Research ADL
Lektiecafé
  ADL
Lektiecafé
 
14.00-15.00 P-møde          
             

 

Foruden den integrerede vejledning som finder sted i undervisningen, har vi i lighed med folkeskolen, brobygningsaktiviteter og praktik, som sigter mod at give de studerende en god overgang til det videre uddannelsessystem. Vi ønsker hermed at være et solidt led i brobygningen mellem GFU unge og det danske uddannelsessystem og det danske samfund generelt.

GFU’s undervisningstilbud er også:

 • at komme på aktivitetsture, uddannelses- og virksomhedsbesøg
 • at IT er en integreret del af alle fag 
 • et tæt samarbejde med blandt andet sociale myndigheder for at kunne tilbyde en bred omsorg  
 • et tæt samarbejde med Virksomhed, Beskæftigelse og Integration 
 • at der hver morgen tilbydes gratis morgenmad mellem 8.30-9.00 og frokost mellem 12.00-12.30. 
 • en mulighed for at deltage i vores Ung-til-Ung Café 
 • dimission for dem der består og afslutter danskuddannelserne to gange årligt - Vinter og sommer.