804

tilbage

Baggrunden for at vi arbejder med demokratiet er, at vi i GFU mener, at alle som er kommet hertil som flygtninge, skal have mulighed for at tage del i det danske samfund. Derfor slår vi et slag for, at demokrati og integration går hånd i hånd. GFU giver unge en mulighed for at være med i et fællesskab, der ruster dem til at deltage i lokalsamfundet og det større fællesskab i Danmark. At være del af lokalsamfundet skal gerne give venskaber, netværk, selvtillid og en forståelse for, at det samfund, kan være svært at navigere i. Vi oplever, hvordan det er de små sejre, ny viden, fællesskaber og de forskellige udfordringer, man møder i en tryg ramme, er med til at styrke den enkelte både fagligt, personligt og socialt. Dette er vigtigt for både den enkelte, det lokale og hele vores samfund. Alle unge har brug for at have noget at beskæftige sig med, føle sig anerkendt, få venner og se en mulig fremtid for sig selv. Et stort ansvar, som GFU hjælper med at løfte og arbejder aktivt med i netop disse særligt tilrettelagte temauger, hvor bl.a. et besøg på rådhuset med tilhørende dialog i byrådssalen var med til at kvalificere de unges forståelse.

Formål: At de studerende får viden om kommunen og arbejdet i kommunalbestyrelsen, samt hvordan man som borger kan have politisk indflydelse.


TidspunktMandag
8.00-8.30Morgenmad
8.30-8.45Pause – dansk i køkkenet
8.45-9.30Sophie læser højt ”Ole bliver Borgmester”
9.30-9.45Pause
9.45-10.45Puslehistorie med tekst og slide fra PP. 
Præsentation og oplæsning af historie.
10.45-11.00Pause
11.00-12.00Præsentation og oplæsning af historie
12.00-13.00Frokost
13.00-14.00

Aktivitet:
"Kommunen hjælper borgerne"

 

 


TidspunktTirsdag
8.00-8.30Morgenmad
8.30-8.45Pause – dansk i køkkenet
8.45-9.30Læsebånd
9.30-9.45Pause
9.45-10.45Kortfilm:
"Hvad laver kommunen"
10.45-11.00Pause
11.00-12.00

Forberede spørgsmål til Allan Gjersbøl Jørgensen.

12.00-13.00Gåtur op til kommunen
13.00-14.00Besøge Allan Gjersbøl Jørgensen.


TidspunktOnsdag
8.00-8.30Morgenmad
8.30-8.45Pause – dansk i køkkenet
8.45-9.30Norddjurs kommune
- Geografi -
9.30-9.45Pause
9.45-10.45

Hvilke udvalg har vi i kommunen?
Hvilke områder hører under hvert udvalg?
Hvilke områder er de ung berørt af?

10.45-11.00Pause
11.00-12.00

Aktivitet:
Hvordan fordeles økonomiske midler i Norddjurs Kommune?

12.00-13.00Frokostpause
13.00-14.00Gennemgang af faktisk budget.
Debat: Fordeling af økonomiske midler i Norddjurs Kommune
TidspunktTorsdag
8.00-8.30Morgenmad
8.30-8.45Pause – dansk i køkkenet
8.45-9.30Læsebånd
9.30-9.45Pause
9.45-10.45Repetition af det lærte de sidste tre dage.
 • Vigtige ord og forklaringer
 • Hvad laver en borgmester
 • Hvad sker der i et byråd?
 • Demokratisk proces i forhold til valg
10.45-11.00Pause
11.00-12.00Evaluering af demokratidage.
 • Forventningsafstemning
 • De enkelte dage
 • Hvornår lærte du mest
12.00-13.00Frokostpause
13.00-14.00
 • Egen indsats
 • Hvad kan gøres anderledes næste gang
TidspunktFredag
8.00-8.30Morgenmad
8.30-8.45Pause – dansk i køkkenet
8.45-9.30Læsebånd
9.30-9.45Pause
9.45-10.45Danskundervisning
 • Bogstavlyde
 • Vokallyde
 • Korte og lange vokallyde
 • Lydrette ord
 • Ikke lydrette ord osv.
10.45-11.00Pause
11.00-12.00Danskundervisning
 • Bogstavlyde
 • Vokallyde
 • Korte og lange vokallyde
 • Lydrette ord
 • Ikke lydrette ord osv.
12.00-13.00Frokostpause
13.00-14.00FriCitater fra evaluering af temauge om demokratiske handlekompetencer og indsigt i lokalpolitik

”Jeg har lært hvad en borgmester er og hvad han laver” (Heba)
”Jeg har lært, om hvor mange penge kommunen bruger og at der er mange politiske udvalg i kommunen” (Hlbst)
”Jeg har lært, at hvis man skal være politiker skal man have nogle mærkesager” (Heba)
”Jeg har lært, at der i Danmark ikke er så stor forskel på at være rig og fattig” (Hlbst)
”Det var spændende, da vi skulle prøve at fordele nogle penge ud på de forskellige udvalg der er i kommunen” (Hlbst)
”Det var spændende, da vi arbejdede med en historie om en mand, som bliver borgmester. Bagefter skulle vi selv sætte tekststykker fra historien sammen med et billede der passer og lægge billeder og tekst i den rigtige rækkefølge” (Yasmen)