Vi underviser med udgangspunkt i dansk skoletradition med demokratisk baseret undervisning. Vi har stort fokus på den enkelte studerendes progression, hvor målet blandt andet er ’at lære at lære’. Med udgangspunkt i begrebet synlig læring har vi høje forventninger til faglige resultater af skoleopholdet hos os. Vi lægger desuden stor vægt på at vores studerende opdager styrken i at være en del af det sociale netværk som en stamklasse på GFU udgør. Vores klasse bruger tid på at styrke den sociale kapital, og dette hjælper mange studerende til at finde et ståsted og føle et tilhørsforhold i deres nye samfund.


Vi tilbyder en lang række praktiske og kreative fag i samarbejde med vores ungemiljøer, herunder klub og fag. Følgende ungdomsskolefag kan vælges for et år ad gangen under katagorierne:

  • IT, Medier og Foto
  • Projekter og weekender
  • Ture
  • Musik, Dans og Teknik
  • Kost, Mode og Design
  • Skole og kreativ
  • 16+
  • Knallert og Traktor
  • Motion, Sport og Friluft 

Følg med her på hjemmesiden for at se det aktuelle udbud af fag:

Fag og holdtilmelding


På GFU påtænker vi fra august 2018 at oprettet en Ung-til-Ung café med henblik på, at de tosprogede studerende kan mødes med frivillige danske unge, hvor de er mere end flygtninge - de er unge, som indgår i et fællesskab på lige fod med andre unge. Her inddrages ressourcer, hvor historier bliver fortalt, og alle har mulighed for at være en del af et multikulturelt fællesskab. 

Vi håber på at Caféen vil medvirke til, at unge danskere får mulighed for at finde op og ned i flygtningedebatten, blandt andet ved at møde de mennesker, det hele handler om. 

Ung-til-Ung café er både et fysisk lokale og en bestemt måde at tænke på. Som det første tiltag fokuseres aktiviteterne på faget dansk, hvor både Debat, kaffe og kage, fællesspisning og ekskursion i nærmiljøet kan være omdrejningspunktet for fællesskabet.

Grundlæggende værdier i både GFU og Ung-til-Ung Caféen skal hjælpe med, at skabe et trygt og værdigt ungdomsliv med mulighed for at udvikle sig i FÆLLESSKAB med andre UNGE.

Ung-til-Ung
Vi mener, at det er essentielt, at unge mennesker møder hinanden i øjenhøjde og på ligeværdige vilkår. Dette sikrer vi ved at udviske det traditionelle skel mellem kulturer og i stedet fokusere på inddragelse og ejerskab

Dialog
Vi tror på, at dialog er et af de vigtigste redskaber i arbejdet for at understøtte vores værdier. Vi tror på, at vi gennem dialog kan skabe en fælles forståelse, mening og viden og dermed læring, der åbner for nye fælles handlemuligheder. Gennem dialog kan vi åbne øjne og flytte holdninger.

Ligeværd
Vi insisterer på, at alle mennesker er lige meget værd, uanset hvor i verden de er født. 

Mangfoldighed
Vi ser mangfoldighed som en styrke og en uudnyttet ressource for Norddjurs Kommune. Ved at inkludere unge med forskellige baggrunde, kulturer og holdninger i læringsfællesskabet får vi en bedre forståelse for hinanden og et mere nuanceret billede af virkeligheden for dermed bedre at kunne begå sig i den.