Grunduddannelse For tosprogede Unge er et af Norddjurs Kommunes undervisningstilbud til unge sent ankommende flygtninge mellem 15 og 23 år.
Man kan henvises fra det fyldte 15. år og skal senest være færdig ved det 25. år. Den unge kan max. være indskrevet i tilbudet i 3 år.

Vores tilbud er målrettet tosprogede unge, sent ankommende flygtninge, der har danskfaglige ambitioner og samtidig ønsker at styrke basale skolekompetencer for at komme videre på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.