Grunduddannelse For tosprogede Unge (GFU) i alderen 15-23 år.

Formålet er:

  • at tage en danskuddannelse 2 eller en danskuddannelse 3. Der er ligeledes mulighed for at tage en adgangsgivende 9. klassesprøve (fp9) i enkeltfagende dansk, matematik og engelsk
  • at få indsigt og viden til at kunne begå sig fremadrettet i det danske uddannelsessystem
  • at afklare fremtidsplaner omkring fremtidig ungdomsuddannelse, uddannelse og/eller job
  • at bygge bro til ungdomsuddannelser og erhvervslivet
  • at bygge bro til fritids- og foreningslivet
  • at indgå og fastholde den enkelte studerende i eksisterende ungdomskulturer- og ungdomsmiljøer  

Siden starten af februar har UngNorddjurs haft et skoletilbud for unge flygtninge. Undervisningen – der i daglig tale blot kaldes GFU - skal ruste de unge til at komme videre i det danske uddannelsessystem. 
Læs mere ››