Ørum Juniorklub er beliggende på Skolebakken 43 i Ørum, og har lokaler i Ørum aktiv center.
Klubben har 2 faste medarbejdere tilknyttet, og udbyder en bred vifte af aktiviteter for børn i alderen 10-14 år.

Profil:
Klubben lægger vægt på en afslappet, hyggelig atmosfære i vores chill-out miljø, med mulighed for musik og afspænding. Venskab, nærvær, trivsel, velvære og sund livsstil er omdrejningspunkter i dagligdagen. Børnene er medbestemmende og inddraget i aktiviteter såvel ude som inde. Vi tror på, at kreativitet på mange planer, så som syning, malerier, rekvisitter, bevægelse og rollespil er med til at styrke fællesskabet, og give selvværd.

Fællesskabet:
Ture, overnatninger og kolonier er også en fast bestanddel af klubbens aktiviteter. Det er med til at skabe et godt fællesskab, gode og nye venskaber på kryds og tværs samt træning af sociale færdigheder. Der kan til tider være en vis deltagerbetaling forbundet hermed, men vi forsøger at gøre det muligt for alle at deltage.

Dag til dag forbrug:
Til de kreative værksteder er der et kort, som forældrene selv bestemmer beløbet på. Kortene er ikke et krav for at gå i klubben. Man sætter penge ind på kortet ved at komme og aflevere pengene i klubben. Pengene bruges når der laves ting man skal have med hjem, f.eks. malerier til værelset, fødselsdagsgaver og julegaver

Ferieaktiviteter:
Der arrangeres fælles aktiviteter for alle klubber i tidsrummet kl.9.00. - 16.00.
Der vil i den forbindelse være særskilt tilmelding. Aktiviteterne vil ikke nødvendigvis foregå i klubbens lokaler, men information vil følge med tilmeldingen.