Foredragsholdere:

  • Mette Riisager
    De ulykkelige unge – hvordan vi glemte at opdrage en generation med kærlige krav og klare rammer. Børn og unge vokser op under gunstige vilkår, når vi ser på velstand og muligheder i livet. Alligevel rammes mange af ensomhed, angst og fortvivlelse. Hvorfor?
  • Mette Witting Rævsgaard
    ”Kender du et barn, der ikke kommer i skole?”. Projektet er et tværkommunalt og regionalt udviklingsprojekt mellem 9 kommuner i tæt samarbejde med Børne-og ungdomspsykiatrisk afd. i region Midt.

  • Laila Colding Lagermann
    Unge på kanten af skole og samfund – sådan motiverer vi de unge til læring og uddannelse. Foredraget tager afsæt i forskning relateret til skolen som mulighedsrum for udsatte børn og unge. Gruppen af marginaliserede unge er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse og i det hele taget at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Der kigges på, hvilke faktorer der gør, at netop disse unge er i risikozonen. Og ikke mindst hvad vi gør for at fastholde de unge?