I det lokale MED-udvalg mødes medarbejdere og ledelse, hvor der drøftes emner som vedrører arbejdspladsen.

MED-udvalget opfordrer alle medarbejdere til at deltage aktivt i vedligeholdelse og udvikling af det gode arbejdsmiljø i UngNorddjurs.

Det lokale MED-udvalg i UngNorddjurs er en del af Norddjurs Kommunes MED-struktur. Hvis der er emner, der ikke kan løses lokalt, sendes de videre til områdeudvalget for socialområdet eller til hovedudvalget.

MED-udvalget består af 2 medarbejderrepræsentanter, 2 tillidsrepræsentanter og 2 arbejsmiljørepræsentanter, samt 2 repræsentanter fra ungdomsskoleledelsen.