Bestyrelsesmedlem Suppleant
Udpeget af kommunalbestyrelsen
Formand for Ungdomsskolebestyrelsen
Niels Basballe

Mobil 61 33 30 05
Mail: nb@norddjurs.dk
Bente Hedegaard
Udpeget af kommunalbestyrelsen Næstformand for Ungdomsskolebestyrelsen Rikke Albæk Jørgensen

Mobil 23 99 38
Mail: riaj@norddjurs.dk
Kristina Hvid
Udpeget af LO John Bæk Petersen

Mobil 23 71 99 38
Mail: 148bp@gmail.com
Udpeget af DA Ronni Nyhuus

Mobil:40 71 60 09
Mail:ronni@rnsikring.dk
Repræsentant for Fritidsrådet Mogens Buhl Christensen

Mobil 30 89 14 77
Mail: mogensilse@hotmail.dk
Forældrerepræsentant Martin Harnisch

Mobil 20 43 10 33
Mail: marth@norddjurs.dk
Forældrerepræsentant Vilhelm Vahle

Mobil 29 71 86 38
Mail: Vilhelmvahle@live.dk
Medarbejderrepræsentant Udpeget af MED-udvalget Anne Grethe Grann

Mobil 51 34 60 10
Mail: agg@ungnorddjurs.dk
Medarbejderrepræsentant Udpeget af MED-udvalget Hanne Bang

Mobil 29 24 12 65
Mail: hb@ungnorddjurs.dk
Norddjurs Ungdomsrådet

Ungdomskonsulent
Norddjurs Ungdomsrådet

Ungdomskonsulent
UngNorddjurs Ungeråd

Formand
Vælges hver efterår
UngNorddjurs Ungeråd

Næstformand
Vælges hver efterår

Leder Henrik Stougaard Larsen

Tlf: 89 59 25 50
Mail: hl@ungnorddjurs.dk
Viceleder Per Larsen

Mobil 20 14 65 15
Mail: pl@ungnorddjurs.dk