Bestyrelsesmedlem
Udpeget af kommunalbestyrelsen
Formand
Rikke Albæk Jørgensen

Mobil 23 71 99 38
Mail: riaj@norddjurs.dk
Udpeget af kommunalbestyrelsen
Næstformand
Niels Basballe

Mobil 61 33 30 05
Mail: nb@norddjurs.dk
Udpeget af DA Ronni Nyhuus

Mobil:40 71 60 09
Mail: ronni@rnsikring.dk
Udpeget af FH John Bæk Petersen

Mobil: 20 99 84 85
Mail: 148jbp@gmail.com
Repræsentant for Fritidsrådet Ilka Daniel

Mobil 26 25 97 00
Mail: ilka.daniel@web.de
Forældrerepræsentant Martin Harnisch

Mobil 20 43 10 33
Mail: martinharnisch@hotmail.com
Forældrerepræsentant Kathrine Jun Larsen

Mobil 25 13 74 84
Mail: k_jun_larsen@hotmail.com
Medarbejderrepræsentant
Valgt af medarbejdere i UN
Anne Grethe Grann

Mobil 51 34 60 10
Mail: agg@ungnorddjurs.dk
Medarbejderrepræsentant Udpeget af MED-udvalget Leif Andersen

Mobil 20 35 99 33
Mail: la@ungnorddjurs.dk
Norddjurs Ungdomsråd

Formand
Vælges hver efterår
UngNorddjurs Ungdomsråd

Næstformand
Vælges hver efterår

Leder Henrik Stougaard Larsen

Tlf: 89 59 25 50
Mail: hl@ungnorddjurs.dk
Viceleder Per Larsen

Mobil 20 14 65 15
Mail: pl@ungnorddjurs.dk