• HAL 22
  • Berlin 2017
  • Track7

Ungdomskonsulentfunktionen er forankret i UngNorddjurs.

Ungdomskonsulenterne har en vision om at skabe de bedst mulige udviklingsmuligheder for alle børn og unge i Norddjurs Kommune. Konsulenternes væsentligste funktion er at skabe trygge rammer for børn og unge.

Ungdomskonsulenterne arbejder ud fra en helhedsorienteret, anerkendende trivselstilgang med fokus på den unges ressourcer.

Ungdomskonsulenterne har fokus på at skabe et trygt, engageret udviklingsmiljø for børn og unge.

Ungdomskonsulenterne varetager en bred vifte af funktioner i Norddjurs Kommune, herunder den sociale døgnvagt og SSP tovholder-funktionen i lokalrådet, opsøgende arbejde og fokus på en forebyggende indsats.

UNGNORDDJURS: · Åboulevarden 62 D · 8500 Grenaa · Tlf.: 8959 2550 · Fax: 8632 4626 · E-mail: ung(at)ungnorddjurs.dk · WWW.UNGNORDDJURS.DK