Du må først køre Traktor når du er fyldt 16 år og har modtaget lovpligtig undervisning. Du må dog påbegynde undervisningen til traktor ca. 4 måneder før din fødselsdag, og du er velkommen til at tilmelde dig fra det fyldte 15. år. Sådan får du kørekortet UngNorddjurs arrangerer traktorundervisning, og den foregår på den kommunale ungdomsskole.

Traktorundervisningen:

  • 30. timers teori samt 4 timers praktisk kørsel. Begge dele afsluttes med prøve.
  • Du skal have et færdselsrelateret førstehjælpsbevis inden opstart, som vi indkalder dig til, når du har tilmeldt dig traktorkørekort.
  • Prisen er kr. 1500,- for undervisningen samt prøver.
  • Lægeerklæring skal du selv betale for og her er det lægen, der bestemmer prisen. Normalt koster en lægeerklæring mellem kr. 300,- og kr. 600,-

Undervisningen består af både teori og praksis. Det vil sige, at du både skal læse, udfylde skriftlige prøver og ud at køre på vejene med en lærer. Er der behov for specielle hensyn i forbindelse med undervisningen eks. Helbreds- mæssige problemer, indlæringsproblemer eller andet bedes du oplyse dette til underviseren ved undervisningens start, således at undervisningen kan tilrettelægges efter dine behov.

Spørgsmål:vedrørende traktorundervisning kan rettes til Jens Lassen på mail: jl@slet-dette.ungnorddjurs.dk eller på tlfnr.: 21 72 29 07.

Tilmeldingen foregår på denne hjemmeside under Hold tilmelding