• HAL 22
  • Berlin 2017
  • Track7

"Ledelse i det kommunale landskab"

UngNorddjurs har fornøjelsen af igen i år, at invitere alle aktører inden for børn- og ungeområdet til Forårskonference 2016 i Grenaa, onsdag d.11. maj 2016, kl.9.00-14.00

I år vil konferencen omhandle betingelser og vilkår for ledelse i det kommunale landskab.

Strategisk ledelse i de kommunale institutioner lider ofte under lederens manglende tid og overskud, når den daglige drift står først for. Men ifølge Kurt Klaudi Klausen er der områder, der bør prioriteres, ikke af hensyn til konkurrencen de kommunale institutioner imellem, men først og fremmest med henblik på at skabe strategiske samarbejder, der bl.a. kan medvirke til at profilere ens institution.

Den samme tanke knytter Niels Villemoes an til i sin udfoldelse af leder-skabet. Han lægger særlig vægt på, at ledelse er mere end værktøjer. Ledelse er et eksistentielt anliggende, der handler om at skabe rammer for samarbejde. Som leder skal man spørge sig selv om: "Hvad er vi her egentlig for -, som institution, som ledet, som menneske".

Vi er derfor stolte af at kunne præsentere to kompetente foredragsholdere inden for området

Kurt Klaudi Klausen
Kurt Klaudi Klausen

"Strategisk ledelse i kommunale institutioner"
Professor, Kurt Klaudi Klausen, fra Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, er optaget af den strategiske ledelses betingelser i det offentlige.
Strategisk ledelse er at stille de eksistentielle spørgsmål, tage fremtiden alvorligt og forsøge at foregribe og forme den.

Niels Villemoes
Niels Villemoes

"Leder-skabet"
Niels Villemos' foredrag handler om udvikling og ledelse i den store sammenhæng, på det personlige plan, men også midt i mellem, hvor det drejer sig om ledelse og udvikling af virksomheder, foreninger og institutioner. Det er der brug for i allerhøjeste grad! Ledelse drejer sig om, at lægge en strategi, udvikle en dertil svarende organisation, men først og sidst er ledelse et spørgsmål om at skabe rammer for det, vi kalder samarbejde.

Tilmelding til konferencen på mail: fm(at)ungnorddjurs.dk
(folder sendes efter tilmelding)

Tilmeldingsfristen er fredag d.6. maj 2016. Prisen pr. deltager er kr. 950,- inkl. fuld forplejning.
(NB. tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb)

Betaling kan ske via EAN-nr. og oplysning om CVR/SE nr. ved tilmelding. Vi gør opmærksom på, at der er begræset antal pladser.

Vi håber at se jer til en inspirerende dag.

UNGNORDDJURS: · Åboulevarden 62 D · 8500 Grenaa · Tlf.: 8959 2550 · Fax: 8632 4626 · E-mail: ung(at)ungnorddjurs.dk · WWW.UNGNORDDJURS.DK