Udmeldelse sker ved udfyldelse af nedenstående formular. Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

Vælg her hvilken Juniorklub du ønsker at udmelde dit barn