Vælg her hvilken Juniorklub du ønsker at tilmelde dit barn
er der bevilget social pædagogisk friplads til Juniorklubben ? (Der ydes ikke økonomisk friplads i Juniorklubberne)
Er der nogle særlige forhold vi skal være opmærksom på i forhold til dit barn (Særlige behov,allergi, medicin eller lign.)

Ønskes der et møde med en medarbejder fra Juniorklubben i forbindelse med indmeldelse