• HAL 22
  • Berlin 2017
  • Track7

Fakta om UngNorddjurs

UngNorddjurs opsætter vindmøller og fyrtårne - der giver retning og mål, der rækker ud i fremtiden

UngNorddjurs har efterhånden været i drift i over 6 år, hvor der har været udarbejdet to på hinanden følgende strategiplaner. Hvor den første byggede bro fra fusion til drift,
satte den anden dagsorden og pejlemærker for udviklingen i de følgende år.

Nu er vi klar med den tredje strategiplan, hvor pointen er, at den ikke er årstals-afgrænset og præget af en lineær tænkning, men derimod tænkt som et redskab med en cirkulær proces mellem et strategisk og operationelt niveau omkring overordnede strategimål, hvor disse lyser op og viser vejen.

Selve processen med arbejdet omkring strategiplanen og de afdelingsspecifikke mål har været meget givende for medarbejderne i UngNorddjurs, hvor engagement, professionalisme, helhedstænkning og innovation har været bærende elementer.

Under udarbejdelsen har det været et klart mål - som minimum - at leve op til Norddjurs Kommunes gældende og kommende politikker og værdier samt bidrage til kommunens tanker om helheden i Norddjurs Kommune.

UngNorddjurs er en aktør og medspiller på mange felter indenfor børne- og unge-området, hvor vores rummelighed gør, at Norddjurs Kommune kan bruge os som et fleksibelt redskab, der kan træde til, når der skal laves løsninger og tilbud for børn og unge. Det uanset om det er for normalt fungerende unge eller for udsatte unge, der har det svært.

Når forandringens vinde blæser, vil nogen bygge læhegn, andre vil bygge vindmøller.
I UngNorddjurs er vi klart til det sidste, hvor vi med strategiplanen som værktøj er parate til de forandringsvinde, fremtiden nu engang måtte bringe.

  • Strategiplan
  • Midtvejsevaluering strategiområder

UNGNORDDJURS: · Åboulevarden 62 D · 8500 Grenaa · Tlf.: 8959 2550 · Fax: 8632 4626 · E-mail: ung(at)ungnorddjurs.dk · WWW.UNGNORDDJURS.DK